Om Svalner® skatt & transaktion

Grundat 2005

Svalner® startades under våren 2005 med kontor i Malmö och Stockholm. Under hösten samma år delades verksamheten ”Svalner” upp i olika juridiska enheter, med säten vardera i Stockholm och i Skåne.

Sedan 1 september 2020 är Skånekontoren och Stockholmskontoret helt separerat och delar inte hemsida.

Alltsedan starten 2005 riktar vår skatterådgivning sig till både svenska och utländska företag och privatpersoner, ofta i samband med eller inför transaktioner i Sverige och utomlands.

Vi arbetar i nära samråd med klienten och dennes revisor eller andra rådgivare i kompetenser som gränsar till våra specialistområden. Som namnet antyder är vi med hela vägen, inte bara vid idé- och planeringsstadiet utan även när beslut tas, under genomförandet och till sist vid rapporteringen till myndigheterna.